Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád reprezentace

17. 11. 2009

Řád sportovní reprezentace Jachetního klubu Olomouc, o.s.

 

 

1) JKOL, o.s. podle svých stanov sdružuje fyzické osoby k provozování jachtingu a vytváří pro ně potřebné materiální, technické a společenské podmínky.

 

2) Každý člen JKOL provozuje svoji závodní nebo rekreační činnost v jachtingu na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost.

 

3) K naplnění smyslu své činnosti organizuje JKOL ve své réžii domácí závody v Chomoutově a vysílá své nejvýkonnější závodníky – reprezentanty k účasti na závodech mimo vlastní klub.

 

4) Výběr závodníků – reprezentantů a jejich nominaci na externí závody provádí sportovní referent JKOL spolu s poradním orgánem, sportovně technickou komisí.

 

5) JKOL se dlouhodobě zaměřuje na preferované lodní třídy: Q, E, F; závodníci jiných lodních tříd mohou získat statut závodníka – reprezentanta včetně dotace pouze se souhlasem sportovního referenta.

 

6) JKOL, o.s. je neziskovou organizací a z toho titulu má možnost finančně podporovat závodníky – reprezentanty pouze z těchto zdrojů:

a) externí zdroje: dotace na sportovní činnost od RS ČSTV, získání vypsaných grantů, získání sponzorských příspěvků.

b) interní zdroje: dotace na základě aktivního výsledku hospodaření JKOL v běžném roce

 

7) Způsob úhrahy a dokladování finanční podpory závodníků – reprezentantů.

a) po obdržení příslibu dotace na činnost od RS ČSTV a popř. dotace z dalších externích zdrojů,  předloží sportovní referent rozpis zálohových částek pro závodníky – reprezentanty a po schválení VV JKOL je pokladník vyplatí.

b) po ukončení závodní sezóny provede pokladník celkovou uzávěrku hospodaření za běžný rok a v případě aktivního hospodaření navrhne VV JKOL částku k dotaci závodníků reprezentantů. Příslušnou částku rozdělí sportovní referent a pokladník ji proplatí.

c) jako doklad k proplácení slouží účtenky od startovného na příslušných nominovaných externích závodech.

 

8) Závodníci – reprezentanti s přijatou dotací berou na sebe povinnost předávat své zkušenosti mladším závodníkům klubu.

 

 

V Olomouci dne 29.3.2008