Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška

17. 11. 2009

PŘIHLÁŠKA DO TJ/SK

 

 

Příjmení :

 

 

Jméno :

 

 

Rodné číslo :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydliště :

 

Ulice/čp. :

Obec :

Region :

 

 

 

PSČ :

 

 

 

 

 

 

Telefon:

E – mail:

provozované sportovní odvětví :

žádám o členství v oddílu :

(u více-oborových TJ/SK)

Jachting

Jachetní klub Olomouc, o.s. (JKOL, o.s.)

 

 

SOUHLAS

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění :

 

Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

 

1) zavazuji se: – dodržovat stanovy JKOL, další organizační směrnice a usnesení členských schůzí  zúčastňovat se školení, tréninků, závodů JKOL nebo pořadatelské služby

 – přivádět své děti nebo vnuky na tréninky a závody JKOL

 – platit řádně a včas stanovené poplatky JKOL

 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………… dne ………… -------------------------------

 vlastnoruční podpis

 (u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců)