Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA JKOL

12. 6. 2020

Pozvánka na VÝROČNÍ  VALNOU HROMADU  JK  OLOMOUC, Z. S.,

která se koná ve středu 17. června 2020 v 17.00 hod. v klubovně JKOL v Chomoutově

 

(od 17.00 do 17.30 hod. eventuelní odklad zahájení schůze při nedostatečném počtu přítomných členů)

                                      

                        Program valné hromady

 

              1. Zahájení a volba sloučené komise mandátové a pro usnesení.

              2. Zpráva o činnosti VV JKOL za rok 2019 – P. Utíkal.

              3. Kontrola plnění usnesení výroční valné hromady 2019 – P. Utíkal.

              4. Informace o členské základně v r. 2019 -  P. Utíkal.

              5. Zpráva o hospodaření VV JKOL za rok 2019 – V. Hanusek.

              6. Zpráva předsedy kontrolní a rozhodčí  komise VV JKOL za rok 2019- S.Červenka.

              7. Informace o sportovní činnosti JKOL za rok 2019 a na rok 2020 – J. Rozsypal.

              8. Informace o opravách a údržbě v r. 2019 a plánu oprav na r. 2020-21– V.Valouch

  9. Platby a další členské povinnosti pro rok 2020-21 – P. Utíkal

            10. Dohody o pracovní činnosti na rok 2020: správce areálu Jiří Podivínský,

      pokladník Vlado Hanusek, vedení podvojného účetnictví Marcela Prudilová.

            11. Různé dle písemných návrhů přítomných členů JKOL.            

            12. Usnesení výroční valné hromady  17. června 2020.

 

                       

 

Půl hodiny před začátkem VH a další půl hodiny po jejím ukončení bude pokladník              V. Hanusek vybírat doplatky za rok 2019 a platby na  rok 2020. Žádáme všechny členy o úhradu plateb k datu konání valné hromady. Zároveň budou v té době k dispozici také ostatní členové VV JKOL.

 

 

Olomouc, dne 17. června 2020

 

 

           

 

 

                        Za výkonný výbor JK Olomouc, z. s.  Vás zvou

 

 

Petr Utíkal, předseda                                                                   Ladislav Opletal, jednatel