Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční valná hromada JKOL, z.s. 2019

11. 3. 2019

Pozvánka na výroční  valnou hromadu  JK  Olomouc, z. s.,

která se koná v pátek 5. dubna 2019 v 16,00 hod. v klubovně JKOL v Chomoutově

(od 16.00 do 16.30 hod. eventuelní odklad zahájení schůze při nedostatečném počtu přítomných členů)

                                                  Program valné hromady

              1. Zahájení a volba sloučené komise mandátové a pro usnesení.

              2. Zpráva o činnosti VV JKOL za rok 2018 – P. Utíkal.

              3. Kontrola plnění usnesení výroční valné hromady 2018 – P. Utíkal.

              4. Informace o členské základně v r. 2018 -  P. Utíkal.

              5. Zpráva o hospodaření VV JKOL za rok 2018 – V. Hanusek.

              6. Zpráva předsedy kontrolní a rozhodčí  komise VV JKOL za rok 2018 – S.Červenka

              7. Informace o sportovní činnosti JKOL za rok 2018 a na rok 2019 – J. Rozsypal.

              8. Informace o opravách a údržbě v r. 2018 a plánu oprav na r. 2019 – V.Valouch

  9. Platby a další členské povinnosti pro rok 2019-20 – P. Utíkal

            10. Dohody o pracovní činnosti na rok 2019: správce areálu Z. Nejezchleba,

      pokladník V. Hanusek, vedení podvojného účetnictví M. Prudilová.

            11. Různé dle písemných návrhů přítomných členů JKOL.            

            12. Usnesení výroční valné hromady  5.dubna 2019.

                   

Půl hodiny před začátkem VH a další půl hodiny po jejím ukončení bude pokladník    V. Hanusek vybírat doplatky za rok 2018 a platby na  rok 2019. Žádáme všechny členy o úhradu plateb k datu konání valné hromady. Zároveň budou v té době k dispozici také ostatní členové VV JKOL.

Olomouc, dne 22. února 2019

 

                                   Za výkonný výbor JK Olomouc, z. s.  Vás zvou

 

 

Petr Utíkal, předseda                                                                   Ladislav Opletal, jednatel