Jdi na obsah Jdi na menu
 


VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA JKOL, z.s. 2018

8. 3. 2018

Pozvánka na výroční a volební valnou hromadu  JK  Olomouc, z. s., která se koná v pátek 23. března 2018 v 16,00 hod. v klubovně JKOL v Chomoutově

(od 16.00 do 16.30 hod. eventuelní odklad zahájení schůze při nedostatečném počtu přítomných členů)                                              

Program valné hromady

              1. Zahájení a volba sloučené komise mandátové a volební  a komise pro usnesení.

              2. Zpráva o činnosti VV JKOL za rok 2017 – P. Utíkal.

              3. Kontrola usnesení výroční členské schůze 2017 – P. Utíkal.

              4. Informace o členské základně v r. 2017 -  P. Utíkal.

              5. Zpráva o hospodaření VV JKOL za rok 2017 – V. Hanusek.

              6. Zpráva předsedy kontrolní a rozhodčí  komise VV JKOL za rok 2017 – L. Opletal.

              7. Informace o sportovní činnosti JKOL za rok 2017 a na rok 2018 – J. Rozsypal.

              8. Informace o opravách a údržbě v r. 2017 a plánu oprav v r. 2018 – P. Utíkal.

  9. Platby a další členské povinnosti pro rok 2018 – P. Utíkal

            10. Dohody o pracovní činnosti na rok 2018: správce areálu Z. Nejezchleba,   pokladník V. Hanusek, vedení podvojného účetnictví M. Prudilová.

            11. Různé dle písemných návrhů přítomných členů JKOL.            

            12. Odstoupení stávajícího a volby nového výkonného výboru  a

                  kontrolní a rozhodčí komise JKOL, z.s.

            13. Usnesení výroční členské schůze 23. 3. 2018.                      

Návrh kandidátky pro volby do VV a kontrolní a rozhodčí komise JKOL 2018

P. Utíkal, předseda VV JKOL;   S. Červenka, předseda  kontrolní a rozhodčí komise;

L. Opletal, V. Hanusek, J. Rozsypal, V. Valouch členové výkonného výboru na funkce jednatele, hospodáře, sportovního referenta a správce majetku;

A. Rotter, T. Hloch, členové kontrolní a rozhodčí komise.

Další návrhy za souhlasu příslušného kandidáta bude možné předložit před zahájním voleb.

                    

Půl hodiny před začátkem VH a další půl hodiny po jejím ukončení bude pokladník              V. Hanusek vybírat doplatky za rok 2017 a platby na  rok 2018. Žádáme všechny členy o úhradu plateb k datu konání valné hromady. Zároveň budou v té době k dispozici také ostatní členové VV JKOL.

Olomouc, dne 27. února 2018.

                                   Za výkonný výbor JK Olomouc, z. s.  Vás zvou

Petr Utíkal, předseda                                     Stanislav Červenka, jednatel