Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada JKOL 2014

12. 3. 2014

 

 

Pozvánka na výroční valnou hromadu členů JK Olomouc, o. s.,
která se koná v pátek 28. března 2014 v 16, 30 hod. v klubovně JKOL v Chomoutově
 
 
 
                        Program valné hromady 2014
 
 
 
            1. Zahájení a volba sloučené komise mandátové a pro usnesení.    
            2. Zpráva o činnosti VV JKOL za rok 2013 – S. Červenka.
            3. Zpráva o hospodaření VV JKOL za rok 2013 – V. Hanusek.
            4. Zpráva revizní komise VV JKOL za rok 2013 – L. Opletal.
            5. Informace o členské základně v r. 2013 a návrhu na zrušení členství – P.Utíkal.
            6. Informace o sportovní činnosti JKOL za rok 2013 a na rok 2014 – J. Rozsypal.
            7. Informace o opravách a údržbě v r. 2013 a plánu oprav v r. 2014 – M. Slezáček.
            8. Informace o stavu jednání o nemovitostech:
                a) jednání o pozemku k.ú. Chomoutov, p. č. 692/16–parkoviště.
                b) jednání o odkoupení navazujícího pozemku k.ú. Chomoutov, č.p. 692/15, 34 m2 –  
                     vznikl v  důsledku digitalizace katastru, vlastník Město Olomouc.
                c) jednání s AOPK o odkoupení navazujícího pozemku č. p. 692/17, 399m2   
                     k uzavření   areálu.
 
            9. Platby a členské povinnosti v r. 2014: od 15–75 let věku 3 brigádnické hod.
                (a Kč 150,-)
          10. Smlouvy na placené práce: letní správce–v jednání, vedení pokladny V. Hanusek,
     vedení podvojného účetnictví M. Prudilová.
          11. Tranformace sportovních organizací podle nového občanského zákoníku .
                  S. Červenka.
          12. Různé dle písemných návrhů přítomných členů JKOL.  
          13. Kontrola usnesení výroční členské schůze 2013.
          14. Usnesení výroční členské schůze 2014.
           
                                               ___________________________________
 
Půl hodiny od 16,30 do 17,00 hod. a další půlhodinu po ukončení schůze bude pokladník V. Hanusek vybírat doplatky za rok 2013 a platby za rok 2014. Žádáme všechny členy o úhradu plateb k datu konání valné hromady. Zároveň budou v té době k dispozici také ostatní členové VV JKOL.
 
Olomouc, dne 11. března 2014.
 
 
                                   Za výkonný výbor JK Olomouc srdečně Vás zvou
 
 
Petr Utíkal, jednatel, v.r.                                                       Stanislav Červenka, předseda, v.r.