Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada JKOL 2011

12. 3. 2011

Pozvánka na výroční valnou hromadu členů JK Olomouc,

 

která se koná v pátek  1. dubna 2011 v 16,30 hod. v klubovně JKOL v Chomoutově

 

                               Program valné hromady

 

1. Zahájení, schválení programu valné hromady a volba komise mandátové a pro        usnesení.         

2. Zpráva o činnosti VV JKOL za rok 2010 – S.Červenka.

3. Zpráva o hospodaření VV JKOL za rok 2010 – B. Slezáčková.

4. Zpráva revizní komise VV JKOL za rok 2010 – L. Opletal.

5. Informace o sportovní činnosti JKOL za rok 2010 a výhled na rok 2011 – P.Utíkal.

6. Informace o stavu členské základny a úhradě plateb v roce 2010 – Vl. Rozsypal,    B. Slezáčková.

7. Informace o opravách a údržbě v r. 2010 a plánu oprav v r. 2011 – M. Slezáček.   8. Informace o zřízení Přírodní památky Chomoutovské jezero a podmínkách činnosti            JKOL, o.s. na tomto území – Červenka.

            a) podmínky činnosti JKOL

            b) vjezd a stání motorových vozidel

            c) evidence návštěv loděnice a použití povolenek ke stání motorových vozidel

9. Jednání s CHKO LP ve věci sekání vodních rostlin  na jezeře v Chomoutově v roce 2011 –  Červenka.

10. Rozhodnutí členské schůze o zakoupení adaptéru na sekání vodních rostlin od Fy Fagus Praha a příslib pomoci členů JKOL při jejich úklidu – Červenka.

11. Stav jednání o uvolnění pozemků v k.ú. Chomoutov pod novou loděnicí p.č. 692/8, 692/9, pro parkoviště na části pozemku 692/10 a pozemku p.č. 692/6 s duplicitním vlastnictvím (p. Švarc, AOPK) – Červenka.

12. Platby a další členské povinnosti v roce 2011.      

13. Placený letní správce loděnic a areálu pro sezónu 2011.

14. Usnesení výroční valné hromady.

           

                                               ___________________________________

 

 

Půl hodiny před zahájením valné hromady a další půlhodinu po jejím ukončení bude pokladní B. Slezáčková vybírat doplatky za rok 2010 a platby za rok 2011. Žádáme všechny členy o úhradu plateb k datu konání valné hromady. Zároveň budou v té době k dispozici také ostatní členové VV JKOL a písemné materiály k projednávaným bodům programu výroční valné hromady  JKOL.

 

Olomouc, dne 9. března 2011

 

                                   Za výkonný výbor JK Olomouc srdečně Vás zvou

 

 

Vladimír Rozsypal, jednatel                                          Stanislav Červenka, předseda