Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALNÁ HROMADA 2016

15. 2. 2016

Pozvánka na výroční valnou hromadu JK Olomouc, z. s.

která se koná v pátek 18. března 2016 v 16,00 hod. v klubovně JKOL v Chomoutově

 (od 16,00 do 16,30 hod. eventuelní odklad zahájení schůze pro nedostatečný počet přítomných)

 

                        Program valné hromady

 

            1. Zahájení a volba sloučené komise mandátové a pro usnesení.    

            2. Zpráva o činnosti VV JKOL za rok 2015 – P. Utíkal.

            3. Zpráva o hospodaření VV JKOL za rok 2015 – V. Hanusek.

            4. Zpráva revizní komise VV JKOL za rok 2015 – L. Opletal.

            5. Informace o členské základně v r. 2015 a ev. návrhu na zrušení členství – P.Utíkal.

            6. Informace o sportovní činnosti JKOL za rok 2015 a na rok 2016 – J. Rozsypal.

            7. Informace o opravách a údržbě v r. 2015 a plánu oprav v r. 2016 – M. Slezáček.

            8. Současný stav jednání o memovitostech: jednání o směně části pozemku kat. úz.         Chomoutov  692/16, odstavná plocha pro stání mot. vozidel – S. Červenka

            9. Platby a další členské povinnosti v r. 2016: návrh P. Utíkal

            10. Dohody o pracovní činnosti na rok 2016: správce areálu Slezáček Miloslav,  vedení pokladny V. Hanusek, vedení podvojného účetnictví na fakturu M. Prudilová.

            11. Kontrola usnesení výroční členské schůze 2015.

            12. Různé dle písemných návrhů přítomných členů JKOL.

            13. Usnesení výroční členské schůze 2016.

                       

                                               ___________________________________

 

Půl hodiny před začátkem VH a další půlhodinu po jejím ukončení bude pokladník V. Hanusek vybírat doplatky za rok 2015 a platby za rok 2016. Žádáme všechny členy o úhradu plateb k datu konání valné hromady. Zároveň budou v té době k dispozici také ostatní členové VV JKOL.

 

Olomouc, dne 29. února 2016.

 

 

                                   Za výkonný výbor JK Olomouc srdečně Vás zvou