Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALNÁ HROMADA 2013 - pozor změna !!!

26. 2. 2013

 

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi členů JK Olomouc, o. s.,
která se koná v pátek 5. dubna 2013 v 16,00 hod. v klubovně JKOL v Chomoutově
   (od 16,00 do 16,30 hod. odklad zahájení schůze pro nedostatečný počet přítomných).
 
                               Program valné hromady
 
            1. Zahájení a volba sloučené komise mandátové a pro usnesení.    
            2. Zpráva o činnosti VV JKOL za rok 2012 – S. Červenka.
            3. Zpráva o hospodaření VV JKOL za rok 2012 – V. Hanusek.
            4. Zpráva revizní komise VV JKOL za rok 2012 – L. Opletal.
            5. Informace o členské základně v r. 2012 a návrhu na zrušení členství – P.Utíkal.
            6. Informace o sportovní činnosti JKOL za rok 2012 a na rok 2013 – J. Rozsypal.
            7. Informace o opravách a údržbě v r. 2012 a plánu oprav v r. 2013 – M. Slezáček.
            8. Informace o stavu jednání o nemovitostech:
            a) odkoupení pozemku k.ú. Chomoutov, část p. č. 692/10– parkoviště
            b) směna p.č. 692/6 a p.č. 677/15–majitel p. Švarc, za nemovitosti JKOL, o. s. KÚ 
                Chomoutov p. č. 700 včetně stavby dílny a             věcného břemene vjezdu k pozemku.
                Rozhodnutí výroční členské schůze o směně uvedených pozemků, staveb a práv.           
            9. Platby a další členské povinnosti v r. 2013: od 15–75 let věku 3 brigádnické hod.
                (a       Kč 100,-)
            10. Smlouvy na placené práce: letní správce p. Šustek–Šustková, vedení pokladny V. 
                  Hanusek, vedení podvojného účetnictví M. Prudilová.
            11. Různé dle písemných návrhů přítomných členů JKOL.
            12. Kontrola usnesení výroční členské schůze 2012.
            13. Usnesení výroční členské schůze 2013.
           
                                               ___________________________________
 
Půl hodiny od 16,00 do 16,30 hod. a další půlhodinu po ukončení schůze bude pokladník V. Hanusek vybírat doplatky za rok 2012 a platby za rok 2013. Žádáme všechny členy o úhradu plateb k datu konání valné hromady. Zároveň budou v té době k dispozici také ostatní členové VV JKOL.
 
Olomouc, dne 4. března 2013.
 
 
                                   Za výkonný výbor JK Olomouc srdečně Vás zvou
 
 
Petr Utíkal, jednatel, v.r.                                                       Stanislav Červenka, předseda, v.r.