Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALNÁ HROMADA 2012

15. 3. 2012

 

Pozvánka na výroční valnou hromadu členů JK Olomouc,

 

která se koná v pátek 30. března 2012 v 16,30 hod. v klubovně JKOL v Chomoutově

 

                               Program valné hromady

 

            1. Zahájení a volba sloučené komise mandátové, volební a pro usnesení.        

            2. Zpráva o činnosti VV JKOL za rok 2011 – S.Červenka.

            3. Zpráva o hospodaření VV JKOL za rok 2011 – B. Slezáčková.

            4. Zpráva revizní komise VV JKOL za rok 2011 – L. Opletal.

            5. Informace o členské základně v r. 2011 a návrhu na zrušení členství – V. Rozsypal.

            6. Informace o sportovní činnosti JKOL za rok 2011 a výhled na rok 2012 – P.Utíkal.

            7. Informace o opravách a údržbě v r. 2011 a plánu oprav v r. 2012 – M.      Slezáček.

            8. Informace o stavu jednání o odkoupení pozemků k.ú. Chomoutov 692/10, 692/6, 7.

            9. Různé dle písemných návrhů přítomných členů JKOL.        

            10. Odstoupení stávajícího VV, provedení voleb do nového VV JKOL.

            12. Usnesení výroční valné hromady.

           

                                               ___________________________________

 

 

Návrh kandidátky do VV JKOL: S. Červenka, předseda , L. Opletal, předseda revizní komise, členové VV JKOL: V. Hanusek, J. Rozsypal, M. Slezáček, P.Utíkal. Další návrhy bude možné podat za souhlasu kandidátů přímo na schůzi.

Půl hodiny před zahájením valné hromady a další půlhodinu po jejím ukončení bude pokladní B.Slezáčková vybírat doplatky za rok 2011 a platby za rok 2012. Žádáme všechny členy o úhradu plateb k datu konání valné hromady. Zároveň budou v té době k dispozici také ostatní členové VV JKOL.

 

Olomouc, dne 14. března 2012.

 

                                   Za výkonný výbor JK Olomouc srdečně Vás zvou

 

 

Vladimír Rozsypal, jednatel                                                     Stanislav Červenka, předseda