Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALNÁ HROMADA 2015

21. 2. 2015

Pozvánka na výroční a volební valnou hromadu JK Olomouc,

která se koná v pátek 27. března 2015 v 16,00 hod. v klubovně JKOL v Chomoutově

   (od 16,00 do 16,30 hod. eventuelní odklad zahájení schůze pro nedostatečný počet přítomných)

 

                               Program valné hromady

 

            1. Zahájení a volba sloučené komise mandátové, volební a pro usnesení.  

            2. Zpráva o činnosti VV JKOL za rok 2014 – S. Červenka.

            3. Zpráva o hospodaření VV JKOL za rok 2014 – V. Hanusek.

            4. Zpráva revizní komise VV JKOL za rok 2014 – L. Opletal.

            5. Informace o členské základně v r. 2014 a návrhu na zrušení členství – P.Utíkal.

            6. Informace o sportovní činnosti JKOL za rok 2014 a na rok 2015 – J. Rozsypal.

            7. Informace o opravách a údržbě v r. 2014 a plánu oprav v r. 2015 – M. Slezáček.

            8. Současný stav jednání o memovitostech: odkoupení pozemků kat. úz. Chomoutov      p.č. 692/17 (399m2), p.č. 692/15 (34m2), v jednání pronájem části pozemku 692/16 pro stání    mot. vozidel.

            9. Platby a další členské povinnosti v r. 2014: od 15–75 let věku 3 brigádnické hod. (a    Kč 150,-)

            10. Dohody o pracovní činnosti: správce areálu Slezáček Miloslav,

            vedení pokladny V. Hanusek, vedení podvojného účetnictví na fakturu M. Prudilová.

            11. Různé dle písemných návrhů přítomných členů JKOL.

            12. Kontrola usnesení výroční členské schůze 2014.

            13. Usnesení výroční členské schůze 2015

            14. Odstoupení stávajícího výkonného výboru a volby nového VV .

          

                                               ___________________________________

Návrh kandidátky pro volby do VV JKOL 2015: Petr Utíkal, předseda VV JKOL, Ladislav Opletal, předseda revizní komise; členové výkonného výboru: Stanislav Červenka, Vladimir Hanusek, Jakub Rozsypal, Miloslav Slezáček. Další návrhy za souhlasu příslušného kandidáta bude možné předložit před zahájením voleb

Půl hodiny od 16,00 do 16,30 hod. a další půlhodinu po jejím ukončení bude pokladník V. Hanusek vybírat doplatky za rok 2014 a platby za rok 2015. Žádáme všechny členy o úhradu plateb k datu konání valné hromady. Zároveň budou v té době k dispozici také ostatní členové VV JKOL.

 

Olomouc, dne 2. března 2015.

 

 

                                   Za výkonný výbor JK Olomouc srdečně Vás zvou

 

 

Petr Utíkal, jednatel, v.r.                                                       Stanislav Červenka, předseda, v.r.