Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRÁZDNINOVÝ ZÁVOD Q 2020

22. 8. 2020

Vypsání závodu Prázdninový závod  CTL 192207 29.8.- 30.8.2020
1. Místo konání, pořadatel: Chomoutovské  jezero,   JK Olomouc z. s.
2. Lodní třídy a koeficienty: Q-3M
3. Závod bude řízen podle: • Závodních pravidel WS 2017-2020 a jejich dodatků. Bude uplatněn dodatek S ZPJ, dodatek     P ZPJ, dodatek T ZPJ.    Vypsáním závodu.    Doplňujících plachetních směrnic k dodatku S ZPJ.    Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd.    Soutěžního řádu ČSJ v platném znění    Vyhlášek ZK a PK.
 
4. Časový plán závodu: Sobota  29.8.2020      8:30 – 10:00  příjem přihlášek                                        10:30              zahájení závodu                                       11:30              vyzývací  znamení  1. rozjížďky      Neděle   30.8.2020     10:00              vyzývací  znamení  1 rozjížďky dne                                        15:00              poslední možný start
 
Závod je vypsán na 8 rozjížděk. Pro platnost závodu musí být uskutečněna alespoň 1 rozjížďka. Pro splnění koeficientu M3 musí být uskutečněny minimálně 3 rozjížďky.
 
5. Plachetní směrnice : Dodatek S ZPJ ( Standartní plachetní směrnice) bude uplatněn. Doplňující Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci.  Budou vyvěšeny na oficiální informační tabuli JK Olomouc. 
6. Přihlášky, registrace: 
Při registraci musí každý závodník  - vyplnit přihlášku, předloží závodní licenci ČSJ s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku. U závodníka mladšího 18ti let podepíše přihlášku odpovědná osoba.                                         
7. Startovné:  LT Optimist –    300 ,- Kč.
 
 
8. Bodovací systém: Bude použit nízkobodový systém dle pravidla A4. 
(a) Pokud jsou dokončeny méně než 4 rozjížďky, bodové hodnocení lodě bude součet hodnocení z jednotlivých rozjížděk.
(b) Pokud je dokončeno 4-7 rozjížděk, bodové hodnocení lodě bude součet hodnocení z jednotlivých rozjížděk s vyškrtnutím jednoho nejhoršího výsledku
(c) Pokud je dokončeno 8 rozjížděk, bodové hodnocení lodě bude součet hodnocení z jednotlivých rozjížděk s vyškrtnutím dvou nejhorších výsledků. 
9. Televize a média: Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.
 
10. Odpovědnost a pojištění: Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem, a to před, během regaty a po regatě.  Pořadatel  se  zříká  jakékoliv zodpovědnosti. Všechny  lodě a závodníci musí mít platné pojištění v souladu s předpisy ČSJ.
 
11. Další informace:  
 
DOPROVODNÉ MOTOROVÉ ČLUNY závodníků nejsou povoleny vzhledem k nařízení CHKO.
 
Účastníci závodu jsou povinni dodržovat NAŘÍZENÍ SPRÁVY CHKO Litovelské Pomoraví a nevstupovat na ostrovy. 
 
UBYTOVÁNÍ je možné v klubovně s vlastními spacími prostředky. Příjezd do areálu je možný v pátek 28.8.2020 po 16:00 nebo dříve po domluvě.
 
STRAVA – vzhledem k hygienickým opatřením v souvislosti s Covid-19  prosíme závodníky a doprovod o zajištění vlastní stravy a pitné vody. Lze využít kuchyň v prostorách loděnice. Děkujeme
 
 
12. Kontaktní osoba: Klára Valenová, tel.: 604501696, e-mail: klaravalenova@gmail.com
 
Chomoutov 23.8.2020                                    za JKOL Klára Valenová