Jdi na obsah Jdi na menu
 


JARNÍ ZÁVOD 2017 Memoriál M. Kouřila st.

19. 4. 2017

Vypsání závodu

Jarní závod – Memoriál M.Kouřila, CTL 172201

22.-23.4.2017

1. Místo konání, pořadatel: Chomoutovské jezero, JK Olomouc

2. Lodní třídy a koeficienty: Q-4K, Finn-3M, Evr-2

3. Závod bude řízen podle:

• Závodních pravidel ISAF, ve znění platném ke dni

pořádání závodu,

• Vypsání závodu

• Plachetních směrnic

• Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd

• Vyhlášek závodní komise a protestní komise

• Národních předpisů ČSJ

4. Časový plán závodu:

Sobota 22.4.2017 10:00 slavnostní zahájení. 11:00 předpokládaný start 1. rozjížďky. Další informace dle plachetních směrnic a vyhlášek závodní komise.

5. Plachetní směrnice: Plachetní směrnice budou vyvěšeny na informační nástěnce klubu.

6. Přihlášky: Příjem přihlášek je v sobotu 22.4.2017 od 8:30 do 9:30. Při registraci musíkaždý závodník předložit platnou závodní licenci.

7. Startovné: Lodní třída Optimist – 350,-Kč, Lodní třída Finn - 350,- Kč,Lodní třída Evropa - 250,- Kč

8. Bodovací systém: Bude použit nízkobodový systém dle pravidla A2.

9. Televize a média: Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznampořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

10. Odpovědnost: Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijmežádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem, a to před,

během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti.

11. Další informace: Účastníci závodu jsou povinni dodržovat NAŘÍZENÍ SPRÁVY CHKO Litovelské pomoraví a nevstupovat na ostrovy.

UBYTOVÁNÍ je možné v klubovně s vlastními spacími prostředky.

OBČERSTVENÍ v omezené míře bude možno zakoupit v klubové kuchyni.

Olomouc 18.4.2017 za JKOL Rozsypal Jakub, sportovní referent