Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČERVNOVÝ ZÁVOD 2019

13. 6. 2019

Obsazení funkcionářů: Ředitel závodu:    Rozsypal Jakub

                                    Hlavní rozhodčí:   Merendová Jana
                                    Hlavní záchranář: Ircing Jaroslav

 Sekretář:               Rozsypalová Věra

                                    Občerstvení:         NEBUDE ZAJIŠTĚNO !!!

 

                                    Ubytování:            Vlastimil Valouch

 

Petr Utíkal, JKOL

 

 

Vypsání závodu

Červnový závod

 CTL 192204

29.6.- 30.6.2019

1. Místo konání, pořadatel: Chomoutovské  jezero, JK Olomouc z. s.

2. Lodní třídy a koeficienty: F-4K, F-2,  E-2,  Q-1

3. Závod bude řízen podle:

Závodních pravidel WS 2017-2020 a jejich dodatků. Bude uplatněn dodatek S ZPJ a P ZPJ.

   Vypsáním závodu.

   Doplňujících plachetních směrnic k dodatku S ZPJ.

   Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd.

   Soutěžního řádu ČSJ v platném znění

   Vyhlášek ZK a PK.

4. Časový plán závodu:

Sobota 29.6.2019        9:00 – 9:45   příjem přihlášek

                                      10:00              zahájení závodu

                                      11:00              vyzývací znamení 1 rozjížďky     

Neděle 30.6.2019      10:00              vyzývací znamení  1 rozjížďky dne

Závod je vypsán na 8 rozjížděk. Při odjetí  4 až 7 rozjížděk,  nejhorší  výsledek bodového hodnocení bude vyškrtnut. Při odjetí 8 rozjížděk , nejhorší 2 výsledky bodového hodnocení budou vyškrtnuty.

 

5. Doplňující plachetní směrnice k dodatku S ZPJ:  budou vyvěšeny na informační nástěnce.

6. Přihlášky:  Při registraci musí každý závodník předložit platnou závodní licenci.

7. Startovné: LT Finn  - 300,- Kč, LT Evropa - 200,- Kč, LT Optimist – 100,- Kč.

8. Bodovací systém: Bude použit nízkobodový systém dle pravidla A2.

9. Televize a média: Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

 

10. Odpovědnost a pojištění: Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem, a to před, během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká  jakékoliv zodpovědnosti.

Všechny  lodě a závodníci musí mít platné pojištění v souladu s předpisy ČSJ.

11. Další informace:  Účastníci závodu jsou povinni dodržovat NAŘÍZENÍ SPRÁVY CHKO Litovelské Pomoraví a nevstupovat na ostrovy. UBYTOVÁNÍ je možné v klubovně s vlastními spacími prostředky. OBČERSTVENÍ  nebude možno zakoupit v loděnici.

Olomouc 28.6.2019                                            za JKOL Rozsypal Jakub, sportovní referent