Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platební řád

17. 11. 2009

Platební řád Jachetního klubu Olomouc

Číslo účtu  JKOL    1804634329 /0800

VS je rodné číslo a do zprávy pro příjemce dát   příjmení a důvod platby.

Členské příspěvky JK Olomouc:

1) dospělý člen JKOL (18 – 70 let věku): Kč 500,–

 žáci (7 – 15 let), dorostenci (15 – 18 let): Kč 300,–

2) stálý host (využívá zařízení, nemá členská práva, nemůže obdržet místo k uložení: tj. manžel, manželka, druh,   družka, dítě 7 – 15 let, dorost 15 – 18 let; vše v přímé línii rodové posloupnosti)

 dospělí, dorost (15 – 18 let) Kč 500,–

 dítě 7 – 15 let  Kč 300,–

3) každý dospělý člen si může do loděnice přivést individuálního hosta, kterého zapíše do knihy hostů u správce loděnice a uhradí za něj při vyúčtování částku Kč 50,– / 1 den.

Poplatky za pronájem místa k uložení osobních věcí: hradí všichni členové i po dosažení 70 let věku

a) závodní plavidla

TOP 700,– plus počet kreditů:  7

FD 600,– 6

F 500,– 5 

E 500,– 5

Q na zemi vč. podvozku a plachty 300,– 3

b) ostaní zařízení

WS plovák 150,– 2

WS plachta v závěsu 250,– 2

veslice: kajak, kanoe  200,– 2

manipulační podvozek  150,– 2

přívěs pro dopravu lodi 500,– 5

skříńka k uložení os. věcí 150,– 2

rekreační zařízení: lehátko, stůl atd. 100,– 1

O skladném nepoužívaných lodí a dalších potřeb rozhoduje individuálně VV JKOL.

Kredit (K) je jednotka, jíž se vzájemně poměřuje aktivita členů a rozsah jejich využivání zařízení loděnice. Má hodnotu Kč 100,– a vyúčtovává se za běžný rok při platbě v následujícím roce. Náhradu za nesplněné kredity je třeba uhradit v hotovosti, za překročené kredity může poskytnout VV JKOL v následujícím roce úlevy v platbách v kolonce b) ostatní zařízení, slevy za individulní návštěvy hostů a další plnění.

Za jednotlivé aktivity obdrží členové následující počty kreditů:

Neplacené funkce ve výboru ČSJ, KSJO, ČANY, LT, ČSTV: 1 hod. = 1K

Funkce ve výboru JKOL:  12K / rok

Funkce při závodech v místě dle rozpisu: celý závod  2K   

Účast na závodě v místě nebo mimo Olomouc  2K

Výkon funkce trenéra: 1 organiz. trénink / 3 hod., 1 závod   2K

Další pracovní či odborné aktivity pro JKOL budou známkovány individuálně členy VV JKOL s podpisovým právem:

sportovní referent hodnotí a podpisuje sportovní aktivity,

správce loděnice a majetku hodnotí a podpisuje pracovní aktivity pří údržbě majetku,

nestandardní a mimořádné případy si vyhrazuje k rozhodnutí VV JKOL na návrh svých členů.

Členské příspěvky a platbu za  pronájem místa na běžný rok, nesplněné kredity a platby za individuální hosty za uplynulý rok uhradí členové nejpozději do data výroční valné hromady. Po výroční valné hromadě obdrží dlužníci upomínku, která je sankcionována pokutou Kč 100. Pokud své dluhy nevyrovnají do 14 dnů po obdržení upomínky, zahájí s nimi VV JKOL na své nejbližší schůzi řízení o zrušení členství a vyrovnání dlužných poplatků.     V Olomouci, dne 31.3.2007